ورزشگاه (استادیوم) امام رضا (ع) متعلق به آستان قدس رضوی، در مجموعه ورزشی آستان قدس در بلوار فردوسی مشهد ساخته شده است.

این استادیوم پیشرفته ترین استادیوم ورزشی ایران، و در گروه پیشرفته ترین استادیوم های ورزشی خاورمیانه قرار دارد.

سیستم BMS این مجموعه با استفاده از محصولات لونیکس فنلاند انجام شده است.