• شرکت گمر آریا توسط گروهی از متخصصان جوان با توجه به نیاز صنعت کشور تاسیس شد.
      • موسسین این شرکت به پشتوانه حضور چند ساله خود در صنعت و حفظ ارتباط با دانشگاه، نیاز پروژه هایی با سایز کوچک و بعضاً متوسط را به تکنولوژی روز و استفاده از آخرین دستاوردهای دنیا احساس کرده و بر این شده اند تمام تلاش و دانش خود را برای روزآمد کردن ابن دسته پروژه ها به کار گیرند.
      • صنعت ساختمان در چند سال اخیر علیرغم سرمایه گزاری چشمگیر بخش خصوصی، حرکت کندی به سمت بهینه سازی مصرف انرژی داشته است، از اینرو شرکت گمر آریا برنامه ریزی مدونی برای طراحی و اجرای سیستمهای کنترل هوشمند ساختمان دارد و در این راستا با چند شرکت معتبر اروپایی همکاری می نماید.
      • پیشرفت روز افزون نرم افزاری و سخت افزاری، روز به روز نیاز شرکتها و سازمانها را به شبکه کامپیوتر گسترش داده تا جایی که امروزه شبکه های کامپیوتری بخشی جدایی ناپذیر از ساختمانهای اداری شده است و در اکثر سازمانها معاونت IT یا فناوری اطلاعات سهمی به سزا در موفقیت سازمانها ایفا مینمایند. شرکت گمر آریا با توجه به دانش مدیران و متخصصان خود، تلاش می کند در این زمینه سازمانها و شرکتها را برای بهره برداری آسان و مستمر از سیستمهای رایانه ای یاری نماید.