کنترل تاسیسات مکانیکی ساختمان

کنترل روشنایی

کنترل تردد

اعلام حریق

سیستم راهنمایی پارکینگ

تجمیع سازی سیستمهای مختلف

دوربین مداربسته