مجتمع تجاری اداری مگاپارس

مجتمع تجاری ارم

مجتمع تجاری اداری نماد الهیه

مانیتورینگ دیتا سنترهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پایانه مسافربری امام رضا(ع) مشهد مقدس