هتل فرودگاه امام خمینی – Ibis & Novotel (Accor Group)

هتل فرودگاه امام خمینی، روبروی ترمینال فرودگاه امام خمینی اولین هتل متعلق به هتلهای زنجیره ای آکور فرانسه در ایران میباشد که سیستم BMS این هتل توسط شرکت گمر آریا و با استفاده از تجهیزات شرکت لونیکس Lonix فنلاند انجام شده است.

این هتل توسط شرکت طرح و آفرینش ساخته شده است.

سیستم BMS این هتل شامل کلیه تجهیزات مکانیکال از جمله موتورخانه و کلیه هواسازهاست.